BrottSexualbrott

Anmälningar om personer som köper sex av barn har ökat

Polisanmälningar om att vuxna köper sex av barn har ökat ju mer tiden går. Internet i allmänheten och anonymiteten som digitala plattformar erbjuder i synnerhet gör det enkelt att inleda kontakt med en minderårig. Fenomenet sugardejting, där en äldre person söker sexuell kontakt med en yngre i utbyte mot lyx och flärd leder unga rakt in i prostitution.

Anmälningar om personer som köper sex av barn har ökat.

1999 trädde sexköpslagen i kraft här i Sverige. Sedan dess så har det varit det straffbart att köpa sex här men inte att sälja. En person som köper sex av ett barn under 18 år kan få upp till två års fängelse. Om barnet är yngre än 15 år gör sig förövaren skyldig till våldtäkt av barn vilket ger upp till sex års fängelse.

Under 2019 fick Polisen in över 200 anmälningar om personer som köpt sex av barn under 18 år.

Enligt en undersökning som Folkhälsomyndigheten har gjort, så har en av tio män i Sverige köpt sex. 80 procent av de som köpt sex säger sig ha gjort det utomlands.

Tvingade omständigheter


Majoriteten av flickorna eller kvinnorna som befinner sig i prostitution gör detta på grund av tvingande omständigheter, enigt Unizon.

Det kan handla om social eller ekonomisk utsatthet så väl som tidigare utsatthet för sexuella övergrepp som för personer in i prostitution. Oavsett anledning blir de som säljer sex drabbade av posttraumatisk stress på samma vis som de som blivit våldtagna eller misshandlade.

Sugardejting


Idag lockar plattformar som möjliggör sugardejting unga in i prostitution. Konceptet handlar om att äldre personer söker sexuellt umgänge med yngre personer mot betalning. Inte sällan utgörs betalningen även gåvor i form av till exempel skor och väskor av exklusiva märken.

Konstellationen består oftast av en äldre man och en yngre kvinna, men det förekommer även vice versa och mellan samkönade parter.

Att betala för sex, oavsett om det är genom en väska eller en summa pengar är olagligt. Sugardejting uppges av Jämställdhetsmyndigheten vara svårare att bevisa än andra genomförda sexualbrott.

Polisen uppger att det är just sugardejting som gjort att fler unga befinner sig inom prostitution. De blir lockade av pengarna och prylarna och för unga som redan mår dåligt uppges sugardejting ge utlopp för självskadebeteende.

Nya tidens prostitution

I januari i år kunde 7 av tio män i åldrarna 37–57 som blivit anhållna för för köp av sexuell handling av barn dömas. Det handlade om ett sugardejting-ärende där samtliga tio männen hade betalat en flicka som var under 18 år för sexuella tjänster i Stockholm. De hade kommit i kontakt via en sugardejting-hemsida och männen lever under det som Polisen betecknar som ordnade förhållanden.

Genom chatthistorik har Polisen kunnat utläsa att männen snabbt gjorde klart att de var intresserade av sexuella tjänster mot betalning.

På sugardejters hemsida är slogan följande:

”SugarDaters är platsen där de vackra och charmanta möter de framgångsrika och generösa för att skapa SugarDating relationer som är till gagn för båda” samt ”SugarDaters handlar om att bygga relationer och inte om att utbyta tjänster. SugarDaters: Du förtjänar att bli bortskämd”

Martina Hildebrand på Människohandelssektionen hos polisen i region Stockholm samtycker inte med sloganen som SugarDaters använder.

– Det här är lite som den nya tidens prostitution och det är uppenbart att denna typ av sidor är inkörsporten för många unga människor in i prostitution, säger hon via Polisens hemsida.

Polisen har vid flertalet tillfällen gjort tillslag mot olika sugardejting-hemsidor. Det är krav på att personer måste vara över 18 år, men Polisen har hittat barn ändå ned till 13 års ålder på hemsidorna.

Ordnade förhållanden – Det finns ingen exakt förklaring för vad man menar med ordnade förhållanden. Det kan syfta på att en person har ett arbete, äger- eller bor i en hyreslägenhet och inte missbrukar alkohol eller narkotika.

 

Källförteckning:

https://sverigesradio.se/artikel/7520561

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/januari/sju-man-doms-i-sugardejtingarende-i-stockholm/
https://www.unizonjourer.se/vara-sakfragor/sexkop-och-prostitution/
https://sugardaters.com/se
https://www.familjensjurist.se/fraga-juristen/ovrigtannat/vad-betyder-att-man-lever-under-ordnade-forhallanden/

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to top button