InrikesÖvrigt Blåljus

Böter för den som slänger tuggummi eller fimpar på marken

Mycket av det skräp som slängs på marken tar lång tid att bryta ner och skadar därför djur och natur. Sveriges riksdag har tidigare beslutat att nedskräpning är förbjudet och det kan utfärdas böter eller i grova fall fängelse i högst ett år. Men i januari 2022 kommer polisen även kunna bötfälla personer som skräpar ned genom mycket små föremål som kan vara negativt betydande för vår natur.

Nytt Beslut

Den som oaktsamt eller med flit skräpar ned på en allmän plats kan dömas för nedskräpning. Straffet blir då böter eller fängelse i högst ett år. Denna typ av nedskräpning som redan sedan tidigare är straffbar, består av större föremål alternativt är i stor omfattning genom dumpning av exempelvis möbler, bilar och byggmaterial. Regeringen kallar den typen av nedskräpning för ”nedskräpning av normalgraden”.

Nedskräpning av mindre föremål kan polisen bötfälla på plats, en bot på 800 kr. Inom denna typ av nedskräpning handlar det om mindre föremål och mängder, såsom snabbmatsförpackningar, glas- och petflaskor och andra engångsartiklar.

Böter på plats

Tidigare har det inte varit straffbart att slänga en fimp, snus eller tuggummi på marken. Trots att dessa är bland de vanligaste föremålen inom allmän nedskräpning. Men Sveriges riksdag har tagit beslutet att i januari 2022 kommer nedskräpning genom också mycket små föremål att kunna ge böter. Polisen kommer att på plats kunna ge en person böter på 800 kr om denne slänger tuggummi, fimp, snus eller andra mindre nedskräpande föremål på marken.

”Håll Sverige Rent” är en organisation med visionen att ingen ska skräpa ned. De arbetar för att hålla Sveriges natur rent och fri från skräp. Organisationen har haft en kampanj ”Farväl fimpen!” där de arbetat under lång tid med just denna förändring, att det ska bli straffbart med nedskräpning av mindre föremål.

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Se även
Close
Back to top button