BrottMisshandel

När ett barn blir misshandlat

Du är 4 år, leker med dina syskon. Plötsligt får du en rejäl örfil och blir upptryckt mot en vägg. Kvinnan som håller i dig är din mamma.

Ett barn blir misshandlat.

Hon skriker att du smutsat ner golvet, att du är värdelös och bara förstör. Hade du smutsat ner? Hade du kunnat vara renare? Det gör ont och du börjar gråta. Din mamma tittar med avsmak på dig och säger att du inte har rätt att gråta. Du borde vara tacksam, hon jobbar och sliter för att du ska ha det bra, och detta är tacken? Ett barn blir misshandlat.

Så här är tyvärr en verklighet för alldeles för många barn. Att misshandla ett barn är mycket mer än att bara slå det. Att bortse från barnets behov, ignorera dem, få dem att skämmas, vanvårda, förminska, terrorisera barnet, och att låta barnet bevittna våld är också misshandel.

Hos barnet blir gränserna för vad som är rätt och fel utsuddade, och våld blir normaliserat. Vilket leder till att dessa barn inte vet hur de ska bete sig, och hur de ska hantera sina känslor. Det är vanligt att barnen utstår med mer än de borde från andra, och de kan också själva bli våldsamma och behandla andra som de själva blir behandlade. De vet inte hur de ska bete sig socialt och blir därför ofta väldigt ensamma. De blir osäkra, får låg självkänsla, har svårt att lita på andra, får problem i skolan, ökad risk för drogmissbruk, alkoholmissbruk, och sexuellt riskbeteende.

Man har sett att utsatta barn är starkt förknippat med utvecklingsproblem. Barnet får inte bara ett hemskt minne som följer dem genom livet. Följden blir ofta en rad av tråkiga hälsoeffekter. Att bli misshandlad utav någon som ska älska och skydda dig sätter sig i kropp och psyke. I vuxen ålder har många fortfarande problem med att utveckla långa meningsfulla relationer.

Kroniska effekter

Det är vanligt att de får kroniska fysiska och psykiska effekter, inklusive efterföljande ohälsa, högre frekvenser av kroniska tillstånd, högriskhälsobeteenden och förkortad livslängd.

Allvarligaste skadorna ser man hos spädbarn. En våldsam person kanske skakar om barnet kraftigt, är allmänt vårdslös i hanteringen eller straffar barnet på sätt som barnet omöjligt kan berätta för någon annan om. Att ett barn blir misshandlat, är ett barn för mycket.

Bild: Pixabay.com

Flest misshandlade barn finns i förskoleåldern. Risken att råka allvarligt ut ökar för de barn som bevittnar våld mellan vuxna, och de som själva har någon typ av funktionsnedsättning. Man har till exempel sett att barn med koncentrationsproblem är extra utsatta.

Föräldern som misshandlar sitt barn kan också ha varit utsatta för barnmisshandel. De har inte lärt sig hur man hanterar olika situationer, de kan vara väldigt trötta, stressade, ha problem med ekonomin, psykiska sjukdomar, och på många vis genom livet är de också ett offer för ett hemskt arv. Oavsett anledning så duger det aldrig som ursäkt, och ger dem inte något frikort att misshandla sina barn. Om du känner igen dig, sök hjälp. Kontakta din vårdcentral. De kan hjälpa dig med att bland annat hantera stress, konflikter, och psykiskt mående.

Det är också viktigt att du som är orolig för ett barns säkerhet går vidare med det. Om du misstänker att en misshandel är pågående, kontakta polisen.  Annars kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten.  Hos BRIS finns fler tips och stöd om hur du kan hjälpa till. Att ett barn blir misshandlat får helt enkelt inte ske.

Viktiga signaler

 

Viktiga signaler att vara uppmärksam på hos ett barn som kan tyda på misshandel

Barnet mår inte bra:

 • Beteendet hos barnet förändras på ett negativt sätt
 • drar sig undan
 • har svårt att lita på andra
 • provocerar andra
 • skadar sig själv eller andra
 • har sönder saker
 • har drog/alkoholproblem

 

Fysiska tecken hos barn:

 • Blåmärken och rodnader på kroppen.
 • Barnet är smutsigt.
 • Saknar lämplig klädsel för årstiden.
 • Kroppsliga besvär, som huvudvärk och magont.
 • Är trött och hängigt.

Barnens tankar

Som barn kan man tro att det är ens eget fel att man blir utsatt för misshandel, man kan tro att man är ond, att man gör fel, och förtjänar det. En förälder kan lätt ljuga och säga att inget har hänt, att barnet har livlig fantasi. Vilket gör att barnet kan tappa tron på både sig själva och vuxna. De kan känna sig oönskade, att de inte är värda något, och tro att de bara är ett problem som gör det värre för alla andra.
Det är vanligt att de blir överdrivet tacksamma så fort någon visar dem minsta lilla tillgivenhet, vilket leder till att de fortsätter härda ut år av psykisk och fysisk misshandel.

Ett barn kan förstå att det är olagligt att misshandla, men de kan tro att det inte gäller sättet dem blir utsatta på. Barnet kan se att alla andra barn i skolan har det bättre, och tänker att om de själva bara anstränger sig mer och blir duktigare så kommer dem också att få det sådär bra.
Oavsett hur förnedrande föräldern än är, så är det kanske den enda kärlek barnet känner till, och kärlek vill ingen förlora. Att ett barn blir misshandlat är aldrig ok.

Värken har släppt efter slagen mamma gav dig. Nästa gång ska du vara bättre, du ska vara försiktigare.
Mamma gör varm choklad och ni sätter er tillsammans tätt intill varandra och kollar på din favoritfilm.

 

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to top button