BrottDjurÖvrigt

Hundsmuggling leder till stort lidande

Under pandemin ökade efterfrågan på hundar kraftigt, vilket också inneburit att risken för hundsmuggling ökat. Smuggling av hundar skapar mycket lidande för hunden och de personer som köper smugglade hundar göder denna organiserade kriminalitet.

Oseriösa aktörer på marknaden

Hundsmuggling leder till stort lidande. Enligt tullverket så var det rekordmånga hundar som blev stoppade från att bli införda in i Sverige under 2020. 280 stycken totalt. Under de första sex månaderna 2021 blev 259 hundar stoppade vid Sveriges gräns vilket nästan är i nivå med hela förra året. Man tror även att mörkertalet av insmugglade hundar till Sverige är mycket stort.

Hemarbete och distansstudier under corona krisen medförde att allt fler blev intresserad av att skaffa en hund på grund av frigjort tidsutrymme. Genom den kraftigt ökade efterfrågan så klarade inte hunduppfödare i Sverige att tillgodose det behov som uppstod. Detta bidrog till att utöka den marknad som finns för de mindre nogräknade hundförsäljare och risken att köpare vänder sig till oseriösa aktörer på marknaden blev ännu större.

Hundarna blir illa behandlade

En hund med ofullständig dokumentation och okänd identitet kan bli avvisad vid gränsen, bli satt i karantän eller i värsta fall bli avlivad. Detta på grund av att det kan finnas en risk att hundarna bär på sjukdomar som man vill undvika att få in i Sverige.

Många hundar som blir insmugglade gör det under vedervärdiga förhållanden och befinner sig ofta i dåligt skick. Ofta blir hundarna transporterade i små burar utan tillgång till vatten eller mat. Ibland har man hittat hundar intryckta under säten eller i små kartonger där de måste trängas bland urin och avföring.

Förutom att oseriösa hundköp göder kriminalitet så göder det också djurplågeri. Marknaden för handel med hundar kan naturligtvis endast fortsätta så länge det finns personer som köper de smugglade hundarna. Människor som fortsätter köpa insmugglade hundar stöttar den organiserade kriminaliteten vilket medför att fler hundar får utså lidande.

Enligt Jordbruksverket ska man noggrant undersöka och ta reda på hundens bakgrund för att göra ett säkert hund köp. Säljarna är dock ofta väldigt duktiga att säkerställa att det inte på något sätt framgår att hunden är smugglad. Är man osäker som köpare kan man alltid kontakta en veterinär som kan gå igenom och kontrollera dokument om hunden innan man köpet.

Källor:

www.tullverket.se

www.Jordbruksverket.se

www.Svt.se

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to top button