BrottHotMisshandelMordfallSexualbrott

I huvudet på en mördare

Det syns inte på dem. Det kan vara din trevligaste granne. De kommer från olika bakgrunder, fattiga, rika, några är ensamvargar, andra är charmörer. Alla är drag en mördare kan ha. Men vad är det som driver dem?

Att mörda blir som en drog. Seriemördaren Tommy Lynn Sells kände sig lugn när han såg livet försvinna ur ögonen på sina offer. Vem vet vad som rör sig i huvudet på en mördare?

Krystal Surles, en av Tommys överlevande offer, sa att hans ansiktsuttryck hade varit helt blankt, att han inte visade några känslor när han mördade hennes kompis, eller när han förberedde sig för att mörda henne.

Olika mönster och bakgrunder

I fallet med Tommy Lynn Sells så tror Michael Stone professor av klinisk psykiatri vid Columbia College of Physicians and Surgeons, att Tommys tuffa uppväxt med hans försummande mor, att han blev övergiven , att han blev utnyttjad, och utsattes för övergrepp, vara orsaken till att han främst valde att mörda så många kvinnor.
Han menar att Tommy sökte hämnd på sin mor genom att döda ”henne” om och om igen.
När Tommy fick frågan om han tänkt på att döda sin egna mamma svarade han ”Om någon rör ett hårstrå på hennes huvud så kommer jag att döda dem på en minut, du har bara en mamma.”
Trots trauman under barndomen, så kände Tommy stark lojalitet till sin mor. Han trodde/kände att det var äkta kärlek, vilket är väldigt vanligt bland utsatta barn. I flera fall tror de att föräldern är den enda som kan älska dem.
Tommy Lynn fick dödsstraff, han sa att det skulle vara en befrielse för honom att slippa lida varje dag.

www.pixabay.com

Detta är ett av det gemensamma mönstret som man sett hos mördare. Tuffa bakgrunder med psykisk, fysisk, och sexuell misshandel. Ett förflutet av mörker, lidande och trauman.
Men alla som är med om hemska saker blir inte mördare. Man kan konstatera att trauman inte skapar mördare, men de flesta mördare är skapade ur trauman.

Ungefär hälften av mördarna är ensamma personer som inte lärt sig det sociala samspelet. De vet inte hur man kommunicerar med andra, hur man hanterar känslor, eller hur man går vidare från trauman. De sitter fast i deras plågsamma barndom och lever i den varje dag om och om igen för alltid.
Vilket leder till att de ofta inte klarar av att skapa långa hållbara relationer.

Mördare med bra bakgrunder

Man känner till ett fåtal barn som det var annorlunda för. De blev adopterade och hade bra uppväxter, fick sina behov tillgodosedda med massor utav kärlek. De växte ändå upp till att bli mördare. Här ser man att deras miljö inte är orsaken, utan deras arv, alltså hur deras hjärna fungerar.
Det finns också varianten med barn som vuxit upp i normala kärleksfulla hem, men som någon gång under livet har fått en kraftig hjärnskada som påverkat delarna i frontal loben. Efter deras olyckor märkte närstående en kraftig förändring i personligheten.
Runt 30% utav seriemördare har någon gång fått en allvarlig huvudskada.

Man har sett att hjärnaktiviteten mellan amygdala och orbital cortex är väldigt låg eller obefintlig. Amygdala hanterar positiva och negativa känslor, som aggression, djuriska instinkter, sex och beroenden. Orbital cortex hanterar hur man resonerar kring moral och hur man beter sig moraliskt.
I vanliga fall ligger dessa delar av hjärnan i balans, och den vet att det finns en tid för att jaga och en tid för sex. Men hos en psykopat är dessa områden är helt avstängda.

Ca 1% utav befolkningen tros vara psykopatiska, i fängelser stiger siffran till 15%.

Har ett behov av mer stimulans

Flera mördare upplever inte negativa känslor som de flesta andra, och behöver mycket mer stimulans för att kunna känna sig exalterade och lyckliga.

Själva är de ofta omedvetna om att de fungerar annorlunda. De ser andra människor som problemet, och sig själva som offer. De ser inte sig själva som några dåliga personer.

 

www.pixabay.com

 

Dr. James Garbrino jobbar som psykolog åt våldsamma och oftast dödliga fångar. Han tycker att vad som gör dem extra otäcka är att de är omedvetna om sitt inre arga, sårade, rädda barn, och nu i en vuxen kropp går de runt och mördar folk på beställning åt detta barn.

Det kan vara något som i stunden ger dem ett extremt stresspåslag, som till exempel en skilsmässa eller att de blir uppsagda från sitt jobb. Men det kan också vara något som stressar dem inombords, hur de uppfattar världen eller situationen.
Kanske känner de sig nobbade utav en person. Någon som i själva verket gick i sin egen värld och tänkte på något helt annat. Men mördaren uppfattar det inte så, utan tror att handlingen var med flit, och att personen hånar dem.
Vilket de anser är tillräckligt för att berättiga sina handlingar till att mörda.

Brist på, eller saknar empati helt

Katarina Hower specialist rättspsykiatrin vid rättsmedicinalverket säger att mördare har brist eller saknar empati helt. De kan ha intakt kognitiv empati, alltså är de skickliga på att läsa av andra människor, men saknar affektiv empati, alltså känslomässig empati.
De upplever inte känslor, men är duktiga på att spela på andras känslor.

Hon säger vidare att det idag inte finns någon bevisad behandling som funkar för att bota psykopater. Men skulle vi lyckas så skulle vi kunna reducera kriminaliteten i samhället rejält.
Som det är just nu, så går det inte att vädja till psykopatens empati. Att straffa en psykopat hindrar eventuellt den från att begå fler brott, men det funkar inte som rehabilitering.

Dr. James Fallon, neuroforskare och professor i psykiatri och mänskligt beteende uttrycker sin oro över att vi släpper ut psykopatmördare. Vi vet genom scanning utav hjärnan att de kommer att fortsätta mörda så fort de får möjlighet. De har inte empati, och de tycker inte att de gör något fel.  Psykopati är inget som går att bota.

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to top button