BrottHotÖvrigt Blåljus

Kartläggning – så här rädda är svenskarna för brott i de olika kommunerna

Att många känner sig otrygga i vårt samhälle idag är en fråga som ständigt behandlas. Nya siffror visar hur många som utsatts för brott i respektive kommun men också hur vanligt det är att vara orolig för att bli utsatt för brott. Siffrorna har visat sig variera rejält. 

Kartläggning – så här rädda är svenskarna för brott i de olika kommunerna Vårt förtroende för rättsväsendet har visat sig skilja sig åt beroende på om vi bor långt upp eller långt ned i Sverige. I polisregion Syd har många uppgett att de blivit utsatta för brott. De är också den region där flest uppgett att de är oroliga för att bli utsatta för brott. Personerna i regionen har dessutom lågt förtroende för rättsväsendet.

Den kommun där flest känt sig otrygga var Bromölla kommun.

I polisregion Nord känner svarsdeltagarna i undersökningen det motsatta. De tillhör den region där minst antal uppger att de blivit utsatta för brott och är även den region där flest känner sig tryggast. Tilliten till rättsväsendet är även högst i Nord jämfört med de andra Polisregionerna.

Brå


Du kanske själv har deltagit i testet? Det som ligger till grund för siffrorna är den Nationella trygghetsundersökningen som skickades ut till slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 16-84 år från Brottsförebyggande rådet, Brå, som verkar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Undersökningen tar fasta på människors utsatthet för brott. Upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet är saker som också finns med.

Småstad respektive storstad

De som bor i storstadsregionen har blivit mer utsatta för brott än de som bor i resterande delar av Sverige. I Östra Göteborg har flest uppgett att de blivit utsatta för brott. 33,3 procent av de som bor där har uppgett att dom blivit utsatta för brott.

Den kommun där minst invånare har blivit utsatta för någon typ av brott är Vansbro, där 11,5 procent uppger att de blivit utsatta.

I Malmö kommuns Hyllie har flest uppgett att de utsatts för egendomsbrott, (som utgörs av stöld, förskingring, bedrägeri eller skadegörelse) 26,2 procent av invånarna.

I Härjedalens kommun, där minst personer uppger sig blivit utsatta för brott, är andelen 3,8 procent.

Högst tillit

Även om det uppges vara de i storstadsregioner som är överrepresenterade när det kommer till att bli utsatta för brott är det i vår huvudstad som personerna har högst förtroende för rättsväsendet. I områdena Norrmalm och Kungsholmen bor de som har allra högst tillit till vår rättsapparat.

Rättsväsende – De institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, det vill säga polis, åklagare, domstol och kriminalvård

Källförteckning:

https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2021-06-21-stora-skillnader-i-otrygghet-och-utsatthet-for-brott-mellan-landets-kommuner.html

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to top button