BrottHotMisshandelNarkotikabrott‎

Kronvittne – mer effektivt för att lösa brott eller brottslingar som ljuger?

Det har länge pågått en diskussion i Sverige huruvida vi ska införa kronvittnen när rättvisa ska skipas. Danmark, Norge och Storbritannien har infört systemet och en statlig utredning som getts till den svenska regeringen i år pekar på att även Sverige bör implementera detta. Blåljus Nytt reder ut konsekvenserna av att ge en fördel till en brottsling.

Kronvittne – mer effektivt för att lösa brott eller brottslingar som ljuger?

Att införa ett system med kronvittnen innebär kort och gott att ge en misstänkt person mildare straff. Men bara om denne lämnar uppgifter om en annan misstänkt. Detta för att man ska kunna klara upp brottet. Mordvapen kan hittas eller en pusselbit i en mordplan kan falla på plats.

Att ett vittne delar med sig av information om en medhjälpare som denne begått ett brott tillsammans med utgör en risk för vittnet. Det skulle därför leda till att man blir tvungna att utforma ett skyddsprogram. Detta för att kunna skydda kronvittnet, vilket kritiker menar kommer att bli kostsamt.

Ljuger kronvittnen för egen vinning?

Kritikernas största invändning är att kronvittnet kan ljuga till sin egen fördel. Det finns en stor chans att lögnerna i en rättssal kan komma att öka. Just därför att det kan vara svårt att ta fasta på om informationen kronvittnet har är sant eller ej.

De som förespråkar kronvittnen menar att det är ett alternativ till att få information som rättsväsendet annars inte kunnat få tillgång till. Kronvittnena innehar ofta värdefull information.

Förespråkarna menar att kronvittnets information enbart ska ses som en pusselbit, de tror inte att det kommer leda till fler lögner i rättssalen utan snarare att fler brott klaras upp.

Svenskt förslag


Regeringens särskilda utredare Stefan Johansson presenterade i maj i år en statlig utredning som han överlämnade till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S). Utredningen handlade om just Kronvittnen och att han kommit fram till att Sverige borde tillåta dessa, så länge de inte är anonyma. Utredningen menade att det skulle få fler att våga vittna i allvarliga brott till följd av att vittnet får strafflindring.

Kronvittnen ses i utredningen som ett steg i rätt riktning för att bryta tystnadskulturen inom gängkriminalitet.

Källförteckning:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-ska-fler-vaga-vittna-mot-kriminella-gang

https://sverigesradio.se/artikel/7143496

 

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to top button