ArtiklarBrottNarkotikabrott‎

Narkotika innanför Sveriges gränser.

Det smugglas in mer än 100 ton narkotika till Sverige varje år. Det är dubbelt så mycket än vad polisen först har trott. Påverkar missbrukandet enbart personen själv eller är det fler personer som blir lidande?

Varje år så smugglas det in mellan 100 – 150 ton narkotika till Sverige. En betydligt större mängd än vad som tidigare studier har visat. Tack vare att den franska polisen hackade chatt systemet Encrochat förra året så har den svenska polisen fått tillgång till meddelanden som handlar om narkotika brott i Sverige. Detta är lite fakta om narkotika innanför Sveriges gränser.

Det mesta som blir smugglat in till Sverige är cannabis, mer än hälften av allt som smugglas in är hasch. 22 % av det är marijuana, efter det så kommer kokain och amfetamin.

År 2020  svarade 9 % av pojkar i årskurs 9 att dem hade testat på narkotika och för tjejer var det 6 % att dem någon gång hade testat på. 1% av eleverna svarade ja på frågan om de hade testat nätdroger. 

Vad är Cannabis

Vad är egentligen cannabis? Cannabis är ett samlingsnamn för preparat som man framställer via hampa växter. Det är narkotikaklassat. De vanligaste inom cannabis är hasch och marijuana. Hasch röker man oftast med hjälp av speciella pipor medan marijuana i handrullade cigaretter. Cannabisruset som man får vid användande av cannabis kan leda till att man känner sig avslappnad, pratar mer än vanligt och man kan bli fnittrig. Efter ett tag kan man även uppleva sig själv som lugn och positiv men andra kan få känslan av att vara mer inåtvänd. Efter att man har brukat cannabis så kan korttidsminnet och inlärningsförmågan vara försämrad i upp till två dagar. Cannabis påverkar i första hand hjärnan, speciellt de kognitiva funktioner såsom uppmärksamhet, minne, analys- och planeringsförmåga samt koncentrationen. 

Hur kommer narkotikan in i Sverige? Majoriteten av all narkotika som finns i Sverige kommer från utlandet, men det finns tex inomhusodlingar av marijuana här.  Människor smugglar in narkotika till Sverige med hjälp av att åka bil över Öresundsbron, det finns även kurirer och fraktflyg som smugglar in men först och främst handlar det om godstrafik. År 2020 så beslagtog tullverket hela 3,9 ton cannabis, det är ungefär mer än 3 gånger så mycket som året innan.

Lite faktasiffor

Här nedan kommer det siffror från 2019 och 2020:

2019 beslagtog tullen ca 1,1 ton cannabis medan 2020 blev det drygt 3,9 ton. Kokainbeslaget ökade kraftigt från 43 kilo till 216 kilo. Amfetaminet minskade från 334 kilo 2019 till 216 kilo 2020 även heroin minskade från drygt 60 kg till 22 kg. 

Under 2020 så kom det in cirka 124.000 anmälningar om brott mot narkotikastrafflagen. Anmälningar har ökat med 39 % under det senaste årtiondet. År 2020 blev 57.200 stycken personer misstänkta för narkotikabrott. Sedan 2019 så är det en ökning med hela 10 %.

Ungefär 30.000 barn och ungdomar får vård utanför sina hem varje år. Drygt 1000 stycken av dem hamnar på SiS-hem (Statens institutions styrelse). Majoriteten av ungdomarna som kommer till SiS-hem är akutplacerade. De är där en kort tid innan de går vidare till HVB-hem eller familjehem. Missbruk, våld, kriminalitet och utåtagerande beteende är de vanligaste orsaker till att de blir placerade. Drygt 60.000 personer blir omhändertagna av polisen enligt Lob (lagen om omhändertagande av berusade personer) varje år.

Det finns människor som har blivit dömda för något brott som har koppling till tex missbruk och blivit dömda till kontraktsvård, det innebär att man får behandling istället för att avtjäna sitt straff i ett fängelse. Dock finns det kriterier man måste uppfylla för detta, tex att brottet är kopplat till något som kräver behandling tex missbruk, man måste samtycka till den vård som föreslås, fängelsestraffen som man skulle ha avtjänat i fängelse får inte vara längre än 2 år. Men till sist så är det domstolen som bestämmer om det är kontraktsvård som är mer lämpligt än fängelse.

 

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to top button