ArtiklarBrott

På förhör hos polisen

Dina rättigheter och skyldigheter

På förhör hos polisen

Så fort ett allvarligt brott som till exempel mord har blivit begånget så börjar polisen förhöra alla inblandade. Anhöriga, vittnen och misstänkta blir kallade till polisstationen där förhören sker i särskilda rum. När du är på förhör hos polisen och, du slår dig ner i stolen är det några saker som du bör känna till.

Först och främst bör du aldrig komma ensam. Du har rätt att ha en advokat närvarande som kan avgöra om polisens frågor är relevanta och om allt går rätt till. Allting som blir sagt ska bli noterat i ett protokoll som du har rätt att ta del av. Du kan även avstå från att svara på frågor som du av någon anledning inte vill besvara. Det kanske känns för intimt eller utan vikt. Du kan dock inte vägra att delta i förhöret helt och hållet.

Om du tycker att det hela drar ut på tiden så kan du begära ett avbrott för frisk luft, vila eller mat. Du får dessutom inte bli kvarhållen längre än sex timmar från ankomst till det att du lämnar byggnaden. I särskilt viktiga fall kan det bli aktuellt att stanna ytterligare sex timmar.

Polisens skyldigheter

Förhörsledaren har många regler som han eller hon måste följa. Polisen får absolut inte använda våld, hot eller psykisk misshandel som uttröttning för att få dig att samarbeta. Att ge felaktiga uppgifter om utredningen i syfte att locka fram information är helt förbjudet. Polisen får under inga omständigheter ljuga under ett förhör. Däremot bryter inte du själv mot någon lag om du svarar osant på frågorna. Detta blir inte straffbart förrän du ska svara under ed i domstol. Att ljuga kan emellertid skapa problem för dig längre fram i processen.

Om du har utgifter i samband med att du blir kallad till polisen, som kostnader för resan och förlorad arbetsinkomst så finns det möjligheter till ersättning. Du kan även begära pengar om någonting blivit förstört eller nedsmutsat i samband med besöket. Detta är åklagaren som regel skyldig att hjälpa dig med.

Att förhöra barn

Ibland hamnar polisen i den situationen att de måste fråga ut barn. Detta är en speciell process eftersom minderåriga kan vara väldigt känsliga.  Många vuxna personer blir hämtade av polis på sina arbetsplatser. Men att polisen kommer till skolan och hämtar barn till förhör är inte rekommenderat. Detta får man bara göra om det blivit bedömt som absolut nödvändigt. Barn som blivit utsatta för hot kan känna trygghet när de får åka polisbil.

Föräldrarna måste bli informerade och får ofta vara med när frågorna blir ställda. Men om barnets vårdnadshavare är en del av utredningen kan det göras undantag. Mamma eller pappa är kanske också vittnen och förhörs då separat. Ett alternativ är då att låta någon nära släkting som mor- eller farföräldrar göra barnet sällskap i förhörsrummet.

Vem som helst får inte hålla ett barnförhör. Först krävs det att du som är intresserad genomgår en utbildning i tre steg. Barn har inte vuxnas förmåga att förstå, komma ihåg och observera. Men med tålamod och rätt teknik kan även de små få möjlighet att hjälpa polisen.

 

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to top button