ArtiklarInrikesÖvrigt

Sveriges siste skarprättare

Mannen som tog med sig sitt yrke i graven

En del av historien

När Anders Gustaf Dalman kom till världen i Västmanland 1848 så anade säkert inte hans föräldrar att sonen skulle skrivas in i den svenska kriminalhistorien som Sveriges siste skarprättare. Det hände när han blev vårt lands siste utövare av ett makabert yrke. Bödeln- senare skarprättaren – var den man som verkställde dödsdomar och andra hårda straff. Dalman hade denna syssla från år 1885 och fram till 1910 då den sista svenska avrättningen verkställdes. Det var första och sista gången som man använde giljotin i Sverige.

Dalman flyttade till Stockholm under en tid då dödsdomarna och avrättningarna blev allt färre. Under sin tid i yrket hade han därför ett annat arbete som blev hans huvudsakliga sysselsättning. Till vardags var Dalman vicevärd och ansvarade för flera fastigheter i huvudstaden. Privat var han gift och fick ett stort antal söner, varav fyra fick leva till vuxen ålder. En bödels avkomma var tidigare det mest föraktliga man kunde vara men skarprättarens söner led inte av detta. Tiderna hade som tur var förändrats.

1890 blev den sista kvinnan avrättad i Sverige. Tillsammans med sin son hade Anna Månsdotter mördat sonens hustru som hette Hanna Johansdotter. Både mor och son blev dömda till döden sedan de erkänt brottet. Sonen blev dock benådad när det framkom att modern utsatt honom för hemska övergrepp. Dalman reste från Stockholm till Kristianstad för att verkställa avrättningen som skulle ske genom halshuggning.

Allt gick inte som planerat

Detta var den första av totalt sex avrättningar som A.G. Dalman utförde. Dessvärre gick det inte helt enligt beräkningarna. De första två huggen som skarprättaren utdelade  bidrog endast till att såra offret. Först efter det tredje försöket var ” Yngsjömörderskan” död.

Myndigheterna under denna tid accepterade egentligen inte sådana här saker. En avrättning skulle man utföra snabbt och korrekt. Det var av denna orsak som lagen blev ändrad under 1700- talet. Dessförinnan hade vem som helst kunnat få överta bödelsyrket. Men sedan kom lagändringen som innebar att endast skickliga yrkesmän skulle utföra avrättningar i Sverige.

Att hänga brottslingar var länge ansett som en human och skonsam avrättningsmetod. Detta var – åtminstone i jämförelse med de metoder som tidigare blivit använda –  sant. Men år 1906 bestämde kung Oscar II att dödsstraff i Sverige i fortsättningen skulle bli verkställda med giljotin. Så skedde en gång.

Den 23 november 1910 blev Johan Alfred Ander avrättad på Långholmens fängelse. Ander var dömd för rånmord och det var Dalman som hade det fulla ansvaret. Det hela ska ha skett snabbt och lätt och Dalman förklarade sig mycket nöjd med giljotinen. Kort efteråt avskaffade Sverige dödsstraff för brott begångna i fredstid. Brott som någon hade begått under krig kunde dock leda till avrättning ända fram till 1973.

Anders Gustaf Dalman avled 1920 i en ålder av 72 år. Under sin livstid hade han upplevt ett Sverige i förändring till det bättre. Dödsstraffet finns idag kvar i ett antal länder runt om i världen. Men för oss tillhör detta det förgångna. Ibland höjer man röster för att Sverige ska återinföra lagens strängaste straff. Detta kommer trots det säkert inte att ske. Sveriges siste skarprättare var död.

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to top button