OlyckaÖvrigt Blåljus

Tyresta nationalpark

Skogsbrand

Tyresta nationalpark söder om Stockholm är ett populärt utflyktsmål året om. Där finns några äldre hus vilka är bebodda, ett café, grillplats, en liten affär, Naturum som är ett museum över Sveriges nationalparker, ett inhägnat område med smådjur som kaniner och höns samt även en hästhage. Populärast är väl alla de olika vandrarstråken för både kortare och längre vandringar, samt även en barnvagnsvänlig runda. Längs vandringslederna finns det utsatta bänkar och bord för medhavd picknick. Utmed vandringslederna går man inte bara i djup urskog utan man passerar även en del små insjöar.

År 1999 den förste augusti drabbades denna nationalpark av en stor skogsbrand. 450 hektar av hela ytan förstördes vid branden. Då branden härjade långt från farbara vägar blev den svårsläckt och vattenbegjutning fick sättas in för att kunna begränsa eldens spridning.

Den sjätte augusti var elden under kontroll och hela området spärrades av polisen för eftersläckning och bevakning. Först flera månader senare öppnades parken upp på nytt för allmänheten. I eldens fotspår hade nu ett helt nytt ekosystem skapats med intressanta upptäckter.

Växtligheten som först återhämtade sig var de vindburna så som tall och mjölkört. De många tjädrar som fanns i området drabbades tyvärr väldigt hårt. Däremot gynnades till exempel sotsvart praktbagge och okända insekter upptäcktes bland annat en som blev uppkallad efter Tyresta och fick det latinska namnet Tritozyga tyrestaenensis.

Arkeologer kom till det drabbade området och de hittade 120 fyndplatser från stenåldern med kvarts, detta användes till vapen och verktyg.

Då området är en nationalpark har det återuppbyggts på naturlig väg. Först av alla träd är det asp, björk och sälg som växer upp. Tallar är det sparsamt med då de tar längre tid att växa upp igen och sist av trädslagen kommer granen.

I dagsläget syns det inte så mycket av eldens härjningar, men mycket av den trolska urskogen har gått förlorad för alltid.

Fotnot: Wikipedia och nyheter från tidningar och teve samt att jag själv bodde i Brandbergen på den tiden och ofta besökte detta fantastiska naturområde både före och efter elden.

 

 

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Se även
Close
Back to top button