HotMisshandelMordfall

Våld i nära relationer

Hur många kvinnor blir eller har blivit utsatta för våld i nära relationer? Hur många dödsfall förekommer? Vad är det för typer av våld som förekommer? Och vilka grupper är särskilt utsatta?

Våld i nära relation är vanligare än vad man tror men samtidigt så finns det ett stort mörkertal. Oftast när man befinner sig i en otrygg relation så kan det vara svårt att lämna den. Våldet drabbar både kvinnor och män men kvinnorna är mer utsatta. När det är våld i en relation så börjar det sällan med allt på en gång. Detta  är något som ökar allt eftersom tiden går. Att nyttja sig av våld är inte ett annat sätt att visa sin kärlek gentemot en annan människa. 

Det är vanligt att det finns barn i relationerna där det finns våld. Barn kan bli påverkade väldigt mycket när dem får bevittna olika typer av våld. Det kan vara att de ser slagen som den utsatta får. Kanske att de hör när den drabbade får verbala kränkningar. Barn har en tendens att veta vad som pågår innan föräldrarna har förstått att barnen förstår. 

2020

Under år 2020 så var 80% av de anmälda misshandelsbrotten utförda av en gärningsperson som var bekant för den oskyddade. Kvinnor får oftast utstå grövre och mer upprepat våld. Det finns fall där våldet är så grovt att utgångspunkten är dödlig. Enligt socialstyrelsen så är det fyra till fem gånger så vanligt att en kvinna dör av våld i nära relationer än män. Sedan år 2000 så har ungefär 13-17  kvinnor mist sitt liv på grund av våld varje år. 

Det finns olika typer av våld som man kan bli utsatt för, det kan vara psykiskt. Det kan handla om verbala kränkningar, hot, lögner, manipulering. De som har blivit utsatta för både fysiskt och psykiskt våld brukar säga att den psykiska är värst. Att det är de som tar längst tid att återhämta sig ifrån. Fysiskt våld kan vara att man blir slagen, sparkad, knuffad, dragen i håret, stryptag. Sexuellt kan vara att man blir våldtagen, tvingad till att kolla på porr, utföra sexuella handlingar i någons åsyn.

Materiellt och ekonomiskt

Ekonomiskt kan vara att man blir tvingad till att ta gemensamma lån eller egna lån i sitt namn, den andre kan ha förfalskat ens underskrift, skrivit ett äktenskapsförord men till förövarens vinning. När det kommer till materiellt våld så handlar det ofta om att förövaren förstör något som den utsatta värdesätter tex mobiltelefon. Försummelse är en typ av våld där det förekommer beroendeställning, tex äldre personer eller människor med funktionsvariation. Det kan tex vara situationer där man lämnar den utsatte utan hjälp eller tillsyn. Den utsatte får inte tillräckligt med mat eller sina mediciner. 

Det finns en del grupper i samhället som är särskilt utsatta för våld i nära relationer. Tex äldre kvinnor som har10 levt ihop med sin man väldigt många år och som kan känna sig starkt bunden till mannen. Yngre kvinnor som för första gången är i ett förhållande och därmed saknar referenspunkter. Även yngre kvinnor som går från en destruktiv relation till en annan för att hon inte har upplevt en sund relation.

2021

Under 2021 så var det under en period på tre veckor som fyra kvinnor misstänks ha mördats av en man som de har en relation med eller har haft. 18 år gammal var Elin när hon skulle träffa en man i 26- års åldern men hon kom aldrig hem igen, kvinnan i 44 års åldern höggs ihjäl i en gångtunnel mitt på dagen, en mamma i 20 års åldern misstänks ha mördats av sin sambo. 

Det finns kommuner som såg att mäns våld mot kvinnor ökade under corona pandemin medan andra kommuner såg att det minskade, så någon självklar bild finns inte. Det krävdes från en början att man skulle isolera sig hemma med familjen, något som fortfarande kan krävas om man påvisas ha symptom på corona. Men när man isolerar sig tillsammans med familjen så ökar risken för våld. Det är inte bara själva isoleringen som är bidragande orsak utan även att det kan bli en ekonomisk press och ångest påslag att vara hemma från jobb tex.

17 stycken kvinnor miste sina liv under 2020. Liv som gick förlorade på grund av våld i nära relationer. Det är 17 stycken liv för många.

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to top button