ÖvrigtÖvrigt Blåljus

Varje år skördas fler liv till följd av självmord än av trafikolyckor

Larm om självmordsförsök inkommer till polisen varje dag, omkring 15.000 larm åker polisen ut på varje år. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga personer mellan 15-24 år och skördar fler liv än vad trafikolyckor gör.

Det som driver en människa till att ta sitt liv är ofta en kombination av olika händelser och omständigheter hos varje enskild individ. Risken för att begå självmord är betydligt större om en person lider av en psykisk sjukdom, där depression är den dominerande typen. Bakom en självmordshandling kan också missbruk av droger eller alkohol vara en utlösande faktor. Det skördas fler liv till följd av självmord, än vad vi tror.

Suicidtalen har dock minskat i de flesta åldersgrupper under de senaste 20 åren. Den åldersgrupp som man däremot istället ser en ökning i är den yngsta åldersgruppen. Antalet personer som föll offer för suicid under 2020 i Sverige var 1 441 personer. Två tredjedelar av de som avled var män. Det är också så att cirka 70% av alla självmord totalt sett över tid begås av män.

Polisens betydande roll

Det förekommer för en del poliser att vardagar kan bli fulla av självmordslarm, där de får övertyga personer om att fortsätta vilja leva sina liv. De möter dessa människor i en sådan sårbar och pressad situation vilket gör att deras ord och sätt att agera kommer till att betyda mycket. Därför är det viktigt att veta hur man på ett tryggt sätt kommunicerar med de självmordsbenägna personerna.

Ett regeringsuppdrag har pågått sedan 2017 där syftet är att öka polisanställdas kompetens inom suicid, då antalet suicidfall stigit i polisens ärenden under de senaste åren. De anställda får lära sig att bemöta personer med psykisk ohälsa och hur de ska agera i olika situationer som kan uppstå.

Det finns hjälp att få

Det finns en mängd olika hjälpresurser i samhället för de personer med självmordstankar. På Suicide Zeros hemsida finns olika telefonlinjer man kan ringa samt chattar. Bland annat finns självmordslinjen, BRIS för unga eller vuxna, jourhavande medmänniskor och mycket mer. Det är viktigt att självmordsbenägna personer får hjälp i tid. Att de kan prata ut och att få sätta ord på hur de känner inför en annan person kan betyda mycket.

Källor:

http://www.Suicidezero.se

http://www.1177.se

http://www.Mind.se

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Se även
Close
Back to top button